ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แสตมป์ เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แสตมป์ เอ็นจิเนียริ่ง
THAI STAMP ENGINEERING LTD., PART
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย สว่างแสนสุข, นางรุ่งฤดี สว่างแสนสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235151
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายเครื่องพิมพ์วัน เดือน ปี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/516 หมู่ 1 ซ.ประชาร่วมใจ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2888-5911
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แสตมป์ เอ็นจิเนียริ่ง