ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดิสทริบิวชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดิสทริบิวชั่น
IDISTRIBUTION LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปณตพร วิวัฒน์ยุคันต์, นายปฐมพงศ วิวัฒน์ยุคันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236062
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวและนำเข้าและส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า โปรแกรมสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/50 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2944-5152
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดิสทริบิวชั่น