บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

0
79

บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SITEX INDUSTRY CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรสินธุ ไตรจักรภพ, นางเพ็ญประภา ไตรจักรภพ, นายธนากร เทศรัตนวงศ์, นายวิชัย เทศรัตนวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230731
ทุนจดทะเบียน : 2000000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแผ่นโฟมผลิตภาชนะพลาสติกและโฟมขายสินค้าเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69-69/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0-3845-1993
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด