บริษัท ซี.เค.พลาสติกแฟมิลี่ จำกัด

บริษัท ซี.เค.พลาสติกแฟมิลี่ จำกัด
C.K.PLASTIC FAMILY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูเกียรติ ภวเดโชชัย, นางวรรณา ภวเดโชชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235642
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขวด ถุงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/2 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2437-1966
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เค.พลาสติกแฟมิลี่ จำกัด