บริษัท ซี.เอ็น. อินเตอร์พริ้นท์ แอนด์ แพค จำกัด

บริษัท ซี.เอ็น. อินเตอร์พริ้นท์ แอนด์ แพค จำกัด
C.N.INTERPRINT AND PACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุธีร์ ชื่นนาคะกุล, นายสุพจน์ ร่มโพธิหยก, นายสุทธิ วงศ์จินดารักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234558
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงพลาสติกบรรจุสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129/581 หมู่ 4 แขวง อ้อมน้อย เขต กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2811-4503
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ็น. อินเตอร์พริ้นท์ แอนด์ แพค จำกัด