บริษัท อาร์.เอ็ม.แพค จำกัด

0
32

บริษัท อาร์.เอ็ม.แพค จำกัด
R.M. PACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญยิ่ง วรัญญวัฒนา, นางสมจิตร วรัญญวัฒนา, นายวิสุทธิ์ วรัญญวัฒนา, นายสกนธ์ วรัญญวัฒนา, นางเพียงทิพย์ วรัญญวัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232961
ทุนจดทะเบียน : 15600000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาชนะพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47,47/1,47/9 หมู่ 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์.เอ็ม.แพค จำกัด