บริษัท เบสท์ พลาสติก จำกัด

0
43

บริษัท เบสท์ พลาสติก จำกัด
BEST PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวิภา สวัสดิ์วุฒิชัยกุล, นายชัยรัฐ รังนกใต้, เด็กหญิงปานทิพย์ รังนกใต้, เด็กหญิงรุ่งศิริ รังนกใต้,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230970
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาชนะพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/3 หมู่ 8 ซ.วัดยายร่ม ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2428-2457
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์ พลาสติก จำกัด