ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตพลาสติก

0
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตพลาสติก
CHOAVALIT PLASTIC LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต พูลศิริวิทย์, นายวิเชียร พูลศิริวิทย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232854
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดพลาสติก ภาชนะพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 237/68-70 หมู่ 2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตพลาสติก