ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนหลีหาดใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนหลีหาดใหญ่
TANG NGUAN LEE IMPORT EXPORT TRADING THAILAND LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิรมย์ แซ่ตั้ง, นายเอนก แซ่ตั้ง, นางเฉ่งเซียะ แซ่เล่า, นางเกศราภรณ์ แซ่ตั้ง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 227523
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 271-274 ถ. ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนหลีหาดใหญ่