ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสร้างซัพพลาย 1998

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสร้างซัพพลาย 1998
SERMSRANG SUPPLY (1998) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำลอง มามาก, นายหลาย เนื้อนิ่ม, นางสาววิมล เนื้อนิ่ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234352
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงตาข่ายจำหน่ายเทปกระดาษ,ถุงมือจำหน่ายอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/759-1 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2334-1654
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสร้างซัพพลาย 1998