บริษัท กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จำกัด

บริษัท กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จำกัด
BANGKOK THAI POLY PLASTICS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมังกร กิตติธาดาชัยกุล, นายประเสริฐ กิตติธาดาชัยกุล, นายกฤษดา กิตติธาดาชัยกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 80000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตผ้าพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กรุงเทพไทยโพลีพลาสติก จำกัด