บริษัท ก่วงเฉิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ก่วงเฉิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
KUANG CHOEN ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายหวัง หง ชาง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มกราคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งอออก พลาสติก ทั้งของใหม่และใช้แล้วผลิตหรือแปรรูปพลาสติก (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 494 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 3231805
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ก่วงเฉิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด