บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด

บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด
KHONKAEN PLASTIC PRACHA CLUB CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจุล สุวรรณธาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 ตุลาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161 หมู่ 2 ต.บ้านโนน อ.กิ่งอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 0-4333-8114
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด