บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จำกัด

บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จำกัด
QUICK PACK PACIFIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายออกุสโต ปอมปิโอ โรมี่, นายเจริญ จาริไพบูลย์, นางสาวขวัญจิตร์ เนียมลอย, นางสาวสุรัตน์ อัฐมโนลาภ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มิถุนายน 2526
ทุนจดทะเบียน : 60000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายฟิล์มพลาสติกจำหน่ายเครื่องห่อหุ้มฟิลม์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 733/688,89,91 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2531-3817
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จำกัด