บริษัท คาเซ สามสาม เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คาเซ สามสาม เทรดดิ้ง จำกัด
KASE 33 TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสานิตย์ ศรพรหม, นายสงวน ติรศรีวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กันยายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้าเครื่องใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต,ผลิตไฟเบอร์ก๊าซ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/220 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : (02)3758107-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คาเซ สามสาม เทรดดิ้ง จำกัด