บริษัท จื้อ เฉิน ฟา จำกัด

0
37

บริษัท จื้อ เฉิน ฟา จำกัด
CHIN CHEN FA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายหลอ หยง สู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : หลอมเม็ดพลาสติกและรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายซื้อขายเม็ดพลาสติก,รับซื้อเศษพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 507 หมู่ 2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2728-5353
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จื้อ เฉิน ฟา จำกัด