บริษัท ชิน ชิน อีเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด

บริษัท ชิน ชิน อีเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด
SHIN SHIN ELECTRONICS (THAI) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายลี คิว ซุน, นายชอย จอง บอค
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอส่งออกชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62/3 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3876-5607
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ชิน ชิน อีเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด