บริษัท ซั้น หน่ำ จำกัด

0
14

บริษัท ซั้น หน่ำ จำกัด
SUN NUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสิริพร ยู่, นายตัก เหว่ง ยู่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทอผ้าทุกชนิดผลิต-ส่งออก ผลิตภัณฑ์พลาสติกและผ้าทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/181-2 หมู่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-3432-2895
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซั้น หน่ำ จำกัด