บริษัท ซีอาร์วี แพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท ซีอาร์วี แพคเกจจิ้ง จำกัด
CRV PACKAGING CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายระวี ประพฤติดี, นางสาวขนิษฐา กองทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายส่งพลาสติกลูกฟูก ส่งพลาสติก ซื้อมาขายไปเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/16 หมู่ 7 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2533-0829
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีอาร์วี แพคเกจจิ้ง จำกัด