บริษัท ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดัสเทรียล จำกัด

บริษัท ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดัสเทรียล จำกัด
CSPC PLASTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจุมพล เบ็ญจาศิริโรจน์, นางมยุรี เบ็ญจาศิริโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 35000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าพลาสติก จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 108/1-4 หมู่ 5 ซ.พุทธบูชา 36 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2870-7410
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดัสเทรียล จำกัด