บริษัท ซี.ซี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท ซี.ซี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
C.C.S. PACKAGING LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเจริญ มโนบูรชัยเลิศ, นางโรจนา มโนบูรชัยเลิศ, นายเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2536
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรม พลาสติกขึ้นรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/2 หมู่ 9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2443-6996
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.ซี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด