บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.พลาสติก จำกัด

บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.พลาสติก จำกัด
C.M.C.PLASTIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัมพร พรเทพารักษ์, นายเสริมพงษ์ พรเทพารักษ์, นายทรงเดช พรเทพารักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มีนาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/15 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 แขวง ท่าทราย เขต เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.พลาสติก จำกัด