บริษัท ซูเปอร์ เฟล็กซ์ จำกัด

บริษัท ซูเปอร์ เฟล็กซ์ จำกัด
SUPER FLEX CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกมล เปี่ยมสมบูรณ์, นางปริศนา เปี่ยมสมบูรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/81 หมู่ 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซูเปอร์ เฟล็กซ์ จำกัด