บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
T P P INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ พฤกษานานนท์, นายสุวิทย์ เจียรวัฒน์ชัย, นายพิชัย เหล่าวิวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว แขวง ราชาเทวะ เขต บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2326-8121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด