บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
TEAMPLAS CHEMICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล, นางศิริพร อติชาดศรีสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 เมษายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 112/49-50 ถ.วุฒากาศ แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-9494-9717
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด