บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซีไฟด์ จำกัด

บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซีไฟด์ จำกัด
TCP 1995 DIVERSIFIED CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชียร ร่วมภูมิสุข, นางสุนันทา กังพานิชกุล, นายโกเมนทร์ ร่วมภูมิสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84/3 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซีไฟด์ จำกัด