บริษัท ที.พี.โพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท ที.พี.โพลีเมอร์ จำกัด
T.P. POLYMER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาตรี นิลเพชร์, นายลี มิง เคียว, นางนิตยา นิลเพชร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : หลอมพลาสติกเก่า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 83/38 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท แขวง ท้ายบ้าน เขต เมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ที.พี.โพลีเมอร์ จำกัด