บริษัท นฤดลคอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท นฤดลคอนสตรัคชั่น จำกัด
NARUDON CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศุภมาศ บุญชัด, นายวิน นวลนิ่ม, นายนฤดล นวลนิ่ม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 203 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นฤดลคอนสตรัคชั่น จำกัด