บริษัท นวกิตติภัทร์ จำกัด

บริษัท นวกิตติภัทร์ จำกัด
NAVA KITTIPHAT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณพรต ธีระวิเชียรเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ประกอบกิจการผลิตท่อพีวีซีและผลิตภัณฑ์พีวีซี (พลาสติก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 1 ถ.ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 0-2894-0225-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นวกิตติภัทร์ จำกัด