บริษัท นิวมิราเคิล พลาสติก จำกัด

บริษัท นิวมิราเคิล พลาสติก จำกัด
NEW MIRACLE PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุญากาญจน์ วลัยกนก, นายณธนยศ วลัยกนก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : แปรสภาพ ย่อย แยก บดย่อย พลาสติกเก่าที่ใช้แล้วทุกประเภทรวมทั้งการดัดแปลง การแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับมาหมุนเวียนให้ใช้ได้ใหม่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 6 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2987-1698
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท นิวมิราเคิล พลาสติก จำกัด