บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด
BANGKOK PAIBOONPIPE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวู ฟู เชียง, นางวู เชิท ลุง, นายสิงห์ชัย เปรมรัตนชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 สิงหาคม 2520
ทุนจดทะเบียน : 45000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อเอสล่อนจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/6 หมู่ 6 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด