บริษัท บางนากระสอบ จำกัด

บริษัท บางนากระสอบ จำกัด
BANGNA KASOB CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา เต็มพร้อม, นายเม่งจั้ว แซ่อึ้ง, นางสาวมัลลิกา มุตตานันทกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 48000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระสอบสานพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 167 หมู่ 18 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 0-4489-0515
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางนากระสอบ จำกัด