บริษัท บาร์ โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท บาร์ โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
BAR CODES INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเทพ เลิศไพรวัลย์, นางนฤมล เลิศไพรวัลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 เมษายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแผ่นฟิล์มรหัสสินค้าสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17 ถ.เจริญนคร 32/1 แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2862-5501
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บาร์ โค้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด