บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
BILLION ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวณัฐกานต์ มหาทรัพย์สิริ, นายบุญชัย มหาทรัพย์สิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโรงงานผลิตสินค้าพลาสติกสำเร็จรูปทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 408 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2848-4949
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด