บริษัท บูรณ์ทิตต์ อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท บูรณ์ทิตต์ อินดัสตรี้ จำกัด
BOONTHID INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางโจว ลิล ลี่, นายหวัง จิ้ง ฮุย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าที่ทำด้วยพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/13 หมู่ 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-3432-4266
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บูรณ์ทิตต์ อินดัสตรี้ จำกัด