บริษัท พงศ์ธรโปรดักส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พงศ์ธรโปรดักส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
PONGSATHON PRODUCTS ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ มธุรพงศ์ธร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าส่งออก รับจ้างทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 469 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-0971
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พงศ์ธรโปรดักส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด