บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

0
17

บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
PREMIER BINDER AND DESIGN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรังสรรค์ หฤหรรษ์เริงร่า, นางเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้าง จำหน่ายแฟ้ม เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 416/37-38 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด