บริษัท พอรัส อินเตอร์เทค ประเทศไทย จำกัด

บริษัท พอรัส อินเตอร์เทค ประเทศไทย จำกัด
POROUS INTERTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิทักษ์ รัชกิจประการ, นายพิศาล รัชกิจประการ, นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานปรับสภาพพื้นดิน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 21 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พอรัส อินเตอร์เทค ประเทศไทย จำกัด