บริษัท พิมาย โมล์ดพาร์ท จำกัด

บริษัท พิมาย โมล์ดพาร์ท จำกัด
PHIMAI MOLD PARTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญลือ ยนต์พิมาย, นางศิริรัก ยนต์พิมาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/1 หมู่ 3 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พิมาย โมล์ดพาร์ท จำกัด