บริษัท พี ซี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท พี ซี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
P C I MANUFACTURING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทัศน์ ดิลกวณิชกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากพลาสติกทุกจำหน่ายขายส่ง-ขายปลีก ภายในประเทศและต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/6 หมู่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2987-1382
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี ซี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด