บริษัท พี. เอ็ม. เอส. เมทัล เวิร์ค จำกัด

0
71

บริษัท พี. เอ็ม. เอส. เมทัล เวิร์ค จำกัด
P.M.S.METAL WORKS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางประภัสสร สิงห์จุ้ย, นายบุญมา สิงห์จุ้ย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : บริการรับจ้าง ตัด เชื่อมโลหะ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะและพลาสติกทำพิมพ์โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 949/13-15 หมู่ 3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2753-0663
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี. เอ็ม. เอส. เมทัล เวิร์ค จำกัด