บริษัท รับเบอร์ พลัส จำกัด

บริษัท รับเบอร์ พลัส จำกัด
RUBBER PLUS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพรชัย เชี่ยวสกุล, นางสาวศิวพร เชี่ยวสกุล, นางเกสรา ปิ่นหล่อ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถังใส่เส้นใยและกระสอบพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 71 หมู่ 11 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รับเบอร์ พลัส จำกัด