บริษัท รุ่งศิลป์ โพลีพลาสท์ จำกัด

บริษัท รุ่งศิลป์ โพลีพลาสท์ จำกัด
RUNGSILP POLYPLAST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา อัจฉริยประทีป, นายสุนทร อัจฉริยประทีป, นายสาธิต โกมลหทัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติกและโลหะจำหน่ายเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติกและโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/278 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-4322
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รุ่งศิลป์ โพลีพลาสท์ จำกัด