บริษัท ลิปโซ่ อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ลิปโซ่ อินดัสเตรียล จำกัด
LIPSO INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศิษฐ์ วงศ์กิจประเสริฐ, นางเจน วงศ์กิจประเสริฐ, นางสาวศรินทร์ วงศ์กิจประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พีวีซี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 165/56 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลิปโซ่ อินดัสเตรียล จำกัด