บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัด

บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัด
LUSON CALCOM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา, นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 45000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางครุ เขต พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัด