บริษัท วงศ์บัณฑิต ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท วงศ์บัณฑิต ปิโตรเลียม จำกัด
VON BUNDIT PETROLEUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต, นางนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต, นายพยุงศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต, นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต, นางมณิรัตน์ อุปัติศฤงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ปั๊มน้ำมันโรงงานผลิตพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/5 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วงศ์บัณฑิต ปิโตรเลียม จำกัด