บริษัท วัทสัน เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท วัทสัน เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด
WATSON TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโย เปียก ลิ, นายเซียว โพะ เอ็ง, นายเซียว โพะ เลียก, นายวุฒิกร สมพัตสร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/15 หมู่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2613-6921-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วัทสัน เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด