บริษัท วี.เค.อินเตอร์ คาร์ตัน จำกัด

บริษัท วี.เค.อินเตอร์ คาร์ตัน จำกัด
V.K. INTERCARTON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/5 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0-3889-3109
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วี.เค.อินเตอร์ คาร์ตัน จำกัด