บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด
THE SIAM NAWAPHAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดุสิต นนทะนาคร, นายขจรเดช แสงสุพรรณ, นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 368000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายประตูไม้อัด ไม้แบบหล่อคอนกรีตและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-4444
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามนวภัณฑ์ จำกัด