บริษัท สวารินทร์ และ สลิลมนต์ จำกัด

บริษัท สวารินทร์ และ สลิลมนต์ จำกัด
SAWARINTR AND SLINMONT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมรกต กุลเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานอัดกระดาษ ผลิต ซื้อขายพลาสติกทุก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 33/2-5 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สวารินทร์ และ สลิลมนต์ จำกัด